شرکت مهندسين مبين 223

ابتکار و نوآوری

با توجه به شتاب فناوری ها در عرصه خدمات فنی و مهندسی و لزوم توجه به بهره وری مناسب از زمان، در این شرکت استفاده از روشهای نوآورانه و ابتکاری توصیه می گردد

بیشتر بدانید

واحد های فعال شرکت

شرکت مهندسین مبین 223 در راستای انجام پروژه های گوناگون در فازهای طراحی، محاسباتی، اجرایی، باغ بام و تولیدی بخش های مختلفی را راه اندازی و مدیریت می نماید.

بیشتر بدانید

سخن مدیر عامل

تلاش 20 ساله ما برای ارائه کیفیتی مطلوب با در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی و مدیریت زمان ، ما را به مجموعه ایی منسجم و قوی در صنعت ساختمان تهران تبدیل نموده است .

بیشتر بدانید

گالری تصاویر

اعضاء شرکت

فرامرز کیانی
مدیرعامل
کارشناسی عمران-عمران
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
مهدی تدین
نایب رئیس
کارشناسی عمران-عمران
امیررضا مجد جباری
کارشناسی عمران - عمران
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

نمایش همه اعضاء

شرکت مهندسين مبين 223