طراحی سازه

طراحی سازه

کارشناسان مهندسی سازه این شرکت تاکنون طراحی های ساختمان هایی که اجرا نموده است را انجام داده است که نمونه ای اخیر آن شامل:

 

1- پروژه 9 طبقه مسکونی ساختمان واقع در سعادت آباد. بلوار دریا به متراژ 3000 متر مربع (با در نظر گرفتن وزن باغ بام بر روی آن)

 

2- پروژه 7 طبقه مسکونی واقع در دزاشیب . خیابان نوری

 

3- ساختمان 11 طبقه تجاری و اداری در خیابان ونک

 

4- ساختمان 7 طبقه مسکونی در خیابان آفتاب.