از آخرین اقدامات شرکت مهندسین مبین 223، احداث دریاچه مصنوعی آرتمیا با حجم ۲۰۰۰ مترمکعب خاکریزی در شهر انار کرمان می‌باشد که هم‌اکنون در فاز اجرایی می‌باشد.