واحد های فعال شرکت

Image Alternative text
بخش اجرایی
شرکت مهندسین مبین در زمینه های مختلف اجرایی شامل خاک برداری و پایدارسازی گود، اجرای انواع سازه های فلزی و بتنی، اجرای باغ بام، بهسازی و مقاوم سازی انواع سازه ها در برابر زلزله فعالیت دارد که در ذیل توضیحات کامل تری برای هر کدام از این بخش ها ارائه می گردد
Image Alternative text
بخش فنی
شرکت مهندسین مبین در بخش فنی پروژه های مختلفی در زمینه طرح و محاسبه سازه، طراحی پایدار سازی گود، تحلیل خطر و تهیه طیف طرح ویژه ساختگاه، طراحی معماری، طراحی دکوراسیون داخلی، کنترل پروژه و ... انجام داده است که توضیحاتی از آن ها در این بخش ارائه می شود.
Image Alternative text
بخش اجرای باغ بام
شرکت مبین برای نخستین بار در ایران ، پس از مشورت و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، اقدام به بومی سازی و اصلاح طرح‌های باغ‌بام به شکلی سازگار با اقلیم ایران نموده است و نخستین باغ‌بام ایران را در پروژه‌ای در شهرک غرب اجرا کرده و به بهره‌برداری رسانده است.
Image Alternative text
بخش تولیدی
شرکت مهندسین مبین به منظور استفاده از برخی محصولات ساختمانی، خود نسبت به تولید آنها مطابق استانداردهای ملی اقدام نموده است که نمونه هایی آز آن شامل تولید کابینت وتیرچه های با پاشنه بتنی، بلوک سیمانی به ابعاد مختلف با بهترین پوکه های معدنی و ... می باشد.
Image Alternative text
بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
اين بخش همسو با تعهد شرکت نسبت به حفظ و مراقبت از ايمني و سلامت كاركنان و رعايت بهداشت و حفظ محيط زيست و پيشگيري از حوادث ناشي از عدم توجه به مقررات ايمني در کارگاه های شرکت فعالیت دارد

شرکت مهندسين مبين 223 - واحد های فعال شرکت